RADOSNEGO ALLELUJA !

:

Wiary, nadziei i miłości oraz siły od Zmartwychwstałego potrzebnej do zwycięstwa nad mocami ciemności.
Życzą:

Ksiądz Proboszcz Wiesław Korpeta
oraz Księża Wikariusze: Tomasz Kanus i Adrian Sikora

a także Księża Emeryci (Kanonicy Kapituł):
Stanisław Wróblewski i Andrzej Tomala.