Ksiądz Proboszcz Prałat Płk Dr Wiesław KORPETA

Ks. Proboszcz 2

Msza św. 7 lutego 2016 r. Kościół pw. św. Marcina

          01 września 2007 roku objął urząd proboszcza w naszej parafii  ks. Wiesław  Lucjan Korpeta. Urodził się w Wieluniu 14.07.1950 r. Wzrastał w Sokolnikach k. Wielunia. Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika ukończył w Wieruszowie w 1968 r. W latach 1968-74 studiował w Wyższym Częstochowskim Seminarium Duchownym w Krakowie. Święcenia kapłańskie otrzymał 02.06.1974 r. z rąk Ks. Bp. Stefana Bareły. Magisterium obronił w 1974 r. w PAT w Krakowie. Jako wikariusz pracował w pięciu parafiach: pw. św. Mikołaja w Truskolasach (1974-76), św. Mikołaja w Targoszycach (1976-78), św. Stanisława Kostki w Częstochowie (1978-82), św. Barbary w Sosnowcu (1982-85), i św. Marcina w Kłobucku (1985-89), troszcząc się również w tym czasie o Grodzisko. Pierwszą placówką, gdzie objął probostwo była parafia p.w. św. Bartłomieja Apostoła w Żdżarach (1989-91), w tym czasie został wybrany do Rady Kapłańskiej. Następnie parafia wojskowo-cywilna św. Józefa Oblubieńca w Legionowie (1991-93). Oddelegowany przez Biskupa Częstochowskiego ks. dra Stanisława Nowaka. Otrzymał wtedy nominację od Prymasa Polski Kard. Józefa Glempa i Biskupa Polowego. Kolejna, wojskowa parafia św. Barbary w Gliwicach (1993-99), a po niej również wojskowa parafia  św. Kazimierza Królewicza w Katowicach (1999-2007). W latach 1992-2005 pełnił funkcję Diecezjalnego Ojca Duchownego w Ordynariacie Polowym Wojska Polskiego. Duszpasterzował w kilkudziesięciu jednostkach wojskowych i różnych instytucjach.

Ks. Proboszcz         W latach 2001-2006 był członkiem Rady Synodalnej, przynależał również do sekcji ds. formacji kapłanów przy Kom. Duch. E P. Studiował: w PAT, w Uniwersytecie Opolskim i PWT we Wrocławiu. W dniu 6 czerwca 2006 roku ks. mgr-lic. Wiesław Korpeta obronił rozprawę doktorską pt. Zadania telewizji wobec jednostki i społeczeństwa (o mass mediach) na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, napisaną na seminarium naukowym z teologii moralnej pod kierunkiem ks. prof. zw. dra hab. Jana Kowalskiego – dra h.c. PWT. Od lutego 2007 był redaktorem naczelnym pisma Nasza Służba. Kadencja w Wojsku Polskim  miała trwać do 14 lutego 2010, ale na własną prośbę, po bardzo życzliwych rozmowach  z ks. Arcybiskupem Metropolitą Częstochowskim Stanisławem Nowakiem i Księżmi Biskupami, wrócił do archidiecezji częstochowskiej, do której zawsze przynależał. Mając do wyboru kilka parafii wybrał Parafię św. Marcina w Kłobucku. Od października 2007 r. jest adiunktem w Instytucie Teologicznym w Częstochowie (obecnie włączony do Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie). W 1999 r. ks. Abp Stanisław Nowak odznaczył ks. Proboszcza godnością kanonika.

  DSC00622      25 stycznia 2010 r. Metropolita Częstochowski Ks. Abp dr Stanisław Nowak działając po myśli kanonu 553 i następnych Kodeksu Prawa Kanonicznego mianował (po wyborze przez kapłanów) Ks. Kanonika płk. dra Wiesława Korpetę Dziekanem Dekanatu Kłobuckiego. Od stycznia 2016 r. – po ponownym wyborze – zatwierdzony na Dziekana przez ks. Abpa Metropolitę dra Wacława Depo do końca 2020 r.

OJCIEC ŚWIĘTY BENEDYKT XVI 22 GRUDNIA 2009 R. WŁĄCZYŁ
KSIĘDZA PROBOSZCZA WIESŁAWA KORPETĘ
DO GRONA SWOICH  KAPELANÓW HONOROWYCH (JEGO ŚWIĄTOBLIWOŚCI)
– CZYLI ODZNACZYŁ GODNOŚCIĄ PRAŁATA