Ksiądz mgr Grzegorz SŁABY

   Urodził się 18.11.1977 r. w Częstochowie. Pochodzi z parafii pw. św. Maksymiliana w Częstochowie, absolwent I LO im. J. Słowackiego w Częstochowie., Ukończył WSD Archidiecezji Częstochowskiej – z tytułem magistra teologii (Historia Kościoła – „Kult Matki Boskiej Jasnogórskiej w Diecezji Częstochowskiej do roku 1939”), święcenia kapłańskie 18 maja 2002 r. (z rąk J.E. Abp Stanisława Nowaka); wikariusz w parafii pw. św. Rocha w Radomsku (2002-2003), św. Stanisława BM w Wieluniu (2003-2005), św. Marcina BW w Kłobucku (2005-2006), św. Jana Chrzciciela w Złotym Potoku i ponownie św. Marcina BW w Kłobucku (2013-). Katecheta w Publicznej Szkole Podstawowej i Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Kłobucku. Opiekun Kół Żywej Róży w parafii pw. św. Marcina w Kłobucku. Zainteresowania: psychologia, historia, fotografia.