Księża pracujący w parafii

Proboszcz Parafii:
Ks. Prałat Płk Dr Wiesław Lucjan KORPETA

Księża Prefekci:
Ks. mgr lic. Tomasz CHALUSIAK
Ks. mgr Grzegorz SŁABY

Księża Emeryci:
Ks. kan. płk mgr Stanisław WRÓBLEWSKI