Ogłoszenia

…zmartwychwstał dnia trzeciego,
jak oznajmia Pismo…
ALLELUJA !

 

Błogosławionych Świąt
Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa
życzą:
Ksiądz Proboszcz
oraz Duszpasterze
posługujący w parafii.


Wszystkich zainteresowanych stroną parafii prosimy o przesyłanie ewentualnych uwag na adres:

marcin@klobuck.net

lub o zgłaszanie pisemne. Anonimy nie będą uwzględniane.

Administratorzy strony