Ogłoszenia

Już Zbawiciel, Jezus żyje
On, co za nas życie dał
Już Go grobu moc nie kryje
Jak powiedział, zmartwychwstał
Nućmy! Jemu pienia chwały:
Witaj, Jezu zmartwychwstały!
Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja.

Niech prawda o Zmartwychwstałym Panu napełnia nas wszystkim nadzieją, pokojem oraz miłością.
Radosnego ALLELUJA  życzą: 

Ksiądz Proboszcz Wiesław Korpeta
oraz Księża Prefekci: Grzegorz Słaby i Tomasz Kanus.

 

 

 


Wszystkich zainteresowanych stroną parafii prosimy o przesyłanie ewentualnych uwag na adres:

marcin@klobuck.net

lub o zgłaszanie pisemne. Anonimy nie będą uwzględniane.

Administratorzy strony