Ogłoszenia

…Bogu chwałę wznoszą na wysokości,
pokój ludziom głoszą duchy światłości…

Niech Duch Święty napełnia Wszystkich radością płynącą z Narodzin Emmanuela, a Nowy Rok 2018 przyniesie obfitość Jego darów.

Życzą:

Ksiądz Proboszcz Wiesław Korpeta oraz Księża Wikariusze: Grzegorz Słaby i Tomasz Kanus a także Księża Emeryci: Stanisław Wróblewski i Andrzej Tomala.

 

 

 

 


Wszystkich zainteresowanych stroną parafii prosimy o przesyłanie ewentualnych uwag na adres:

marcin@klobuck.net

lub o zgłaszanie pisemne. Anonimy nie będą uwzględniane.

Administratorzy strony