Ogłoszenia

Pan z Nieba i z łona, Ojca przychodzi,
Oto się z Maryi dziś Jezus rodzi.
Łaski przynosi, kto o nie prosi,
Odpuszcza grzechy, daje pociechy,
O Panie nasz święty, cud niepojęty

Radości i obfitości łask Bożych od Nowonarodzonego, a na Nowy Rok 2019 sił i wytrwania w misji głoszenia Dobrej Nowiny,

życzą:

Ksiądz Proboszcz Wiesław Korpeta oraz Księża Wikariusze: Tomasz Kanus i Adrian Sikora a także Księża Emeryci (Kanonicy Kapituł): Stanisław Wróblewski i Andrzej Tomala.

 

 

 

 

 


Wszystkich zainteresowanych stroną parafii prosimy o przesyłanie ewentualnych uwag na adres:

marcin@klobuck.net

lub o zgłaszanie pisemne. Anonimy nie będą uwzględniane.

Administratorzy strony