Wielki Czwartek

Wielki Czwartek jest pamiątką Ostatniej Wieczerzy oraz ustanowienia sakramentów kapłaństwa i Eucharystii. Msza św. sprawowana w każdym kościele wieczorem nazywana jest Mszą Wieczerzy Pańskiej. W naszej świątyni sprawowało ją pięciu Kapłanów. Główny Celebransem był ks. prałat płk dr Wiesław Korpeta, który wygłosił również homilię. Współcelebransami byli: ks. kanonik płk Stanisław Wróblewski, ks. kanonik Andrzej Tomala … [Czytaj dalej…]

Niedziela Palmowa

W Niedzielę Palmową – rozpoczynającą najważniejszy i najbardziej uroczysty okres w roku liturgicznym – Wielki Tydzień, na każdej Mszy św. kapłani świecili przyniesione do świątyni palmy. O godzinie 10.30, wszyscy przybyli na Eucharystię, zgromadzili się przed kościołem. Zostały poświęcone palmy, odczytana perykopa ewangeliczna o wjeździe Pana Jezusa do Jerozolimy a następnie w uroczystej procesji wszyscy … [Czytaj dalej…]

Droga Krzyżowa ulicami miasta

Coroczne nabożeństwo Drogi Krzyżowej ulicami miasta zostało odprawione 23 marca (piątek) 2018 r. W tym roku trasa miała początek przy krzyżu na placu przykościelnym, a następnie wiodła ulicami: Rynek św. Jana Pawła II, 11 listopada, Szkolną, Kamienną, ks. I. Skorupki, Targową, Rondo, Rynek św. Jana Pawła II i do kościoła. Nabożeństwu przewodniczył ks. Grzegorz Słaby … [Czytaj dalej…]