Wielka Sobota i Wigilia Paschalna

W Wielką Sobotę Liturgii Wigilii Paschalnej, która rozpoczęła się wieczorem wszystkim częściom – Liturgii Światła, Słowa Bożego, Chrzcielnej oraz Eucharystycznej przewodniczył ks. Grzegorz Słaby. Po jej zakończeniu rozpoczęło się czuwanie przed Najświętszym Sakramentem.  

Wielki Piątek

Liturgii w Wielki Piątek przewodniczył ks. Tomasz Kanus. Wcześniej, pod jego przewodnictwem zostało odprawione nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Po zakończeniu liturgii wielkopiątkowej Najświętszy Sakrament został przeniesiony do Bożego Grobu, który w tym roku został zaprojektowany przez ks. Grzegorza Słabego i wykonany z grupą zaangażowanych parafian. Szczególne podziękowania dla kłobuckiej OSP.

Wielki Czwartek

Wielki Czwartek jest pamiątką Ostatniej Wieczerzy oraz ustanowienia sakramentów kapłaństwa i Eucharystii. Msza św. sprawowana w każdym kościele wieczorem nazywana jest Mszą Wieczerzy Pańskiej. W naszej świątyni sprawowało ją pięciu Kapłanów. Główny Celebransem był ks. prałat płk dr Wiesław Korpeta, który wygłosił również homilię. Współcelebransami byli: ks. kanonik płk Stanisław Wróblewski, ks. kanonik Andrzej Tomala … [Czytaj dalej…]