NIEDZIELA PALMOWA – NIEDZIELA MĘKI PAŃSKIEJ (05.04.2020 r.)

Kościół obchodzi pamiątkę wjazdu Chrystusa Pana do Jerozolimy  dla dokonania swego paschalnego misterium. Nie święcimy palm – skrócone obrzędy. W kościele – do  5 osób. Wszystkie akcje, nabożeństwa nadal zawieszone. XXXV Światowy Dzień Młodzieży – w diecezjach, na warunkach przewidzianych stanem epidemiologicznym. Wielki Tydzień – wg zarządzeń Ks. Arcybiskupa – do 5 osób.               Liturgia … [Czytaj dalej…]

Wskazania Referatu Katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Częstochowie w sprawie pierwszej Komunii świętej

Uszczegóławiając zasadę zdefiniowaną w punkcie 26. Zarządzenia w sprawie sprawowania sakramentów świętych oraz organizacji pracy duszpasterskiej w ostatnich tygodniach Wielkiego Postu, w Wielkim Tygodniu i w czasie Triduum Paschalnego, opublikowanego w Okólniku Kurii Metropolitalnej w Częstochowie nr 2/4 z dnia 25 marca 2020 r., Referat Katechetyczny określa następujące zasady organizacji uroczystości pierwszej Komunii świętej na … [Czytaj dalej…]

Drodzy Uczestnicy Pielgrzymki na Dolny Śląsk

Z przykrością informujemy, że wyjazd  w dniach 18 – 19 kwietnia na Dolny Śląsk zostaje odwołany  w tym terminie – z powodu panującej epidemii. Jednocześnie uspokajamy, że przełożony zostaje termin tego wyjazdu, na późniejszy – bezpieczny czas. Ks. Grzegorz Słaby