Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego – 21.04.2019 r.

Przez Twe święte Zmartwychwstanie z grzechów powstać daj nam, Panie. Potem z Tobą królowanie. Alleluja! Alleluja! W mocy Bożego Ducha głośmy całemu światu wiarę w Zmartwychwstałego Chrystusa! Radosnego ALLELUJA! Życzą: Ksiądz Proboszcz Wiesław Korpeta oraz Księża Wikariusze: Tomasz Kanus i Adrian Sikora a także Księża Emeryci (Kanonicy Kapituł): Stanisław Wróblewski i Andrzej Tomala.