WAŻNE !!!

PROSIMY O ZACHOWANIE I PRZESTRZEGANIE ZASAD BEZPIECZEŃSTWA.
W KOŚCIELE – ZGODNIE Z ZARZĄDZENIEM –
MOŻE PRZEBYWAĆ 59 OSÓB.

Wszystkich chętnych, prosimy do uczestniczenia w obrzędach liturgicznych na zewnątrz świątyni – plac przykościelny
– od strony Rynku im. św. Jana Pawła II oraz od ul. 3 Maja.
Dostosujmy się do norm – maseczka, odstępy, dezynfekcja rąk.